NIE DOWIESZ SIĘ KIM JESTEŚMY DOPÓKI NAS NIE POZNASZ

Nasz zespół tworzą wyłącznie praktycy. Każdy z trenerów-konsultantów ma dużą wiedzę w obszarze w jakim doradza czy szkoli. Posiadamy doświadczenie biznesowe w wielu branżach oraz zdolność uczenia się rzeczywistości biznesowej naszych Klientów. Dzięki temu potrafimy dostosować nasze działania do specyfiki organizacji i jej otoczenia.
Poza zespołem, który współtworzył nasze reguły działania, współpracujemy z osobami, które sami przygotowaliśmy do pracy w realizowanych przez nas projektach.

MIME Consulting

Gwarantujemy powtarzalną jakość i rezultaty na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, kogo delegujemy do określonych zadań, wszyscy nasi trenerzy i konsultanci działają według ściśle określonych procedur i zgodnie z naszą metodologią.

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób, z którymi przez lata współpracy wypracowaliśmy to, co dziś mamy do zaoferowania Tobie. Wszyscy mają ponad dziesięcioletnią praktykę w pracy doradczej i szkoleniowej. Każdy z nas jest również doświadczonym menedżerem i/lub sprzedawcą. Realizowaliśmy wspólnie dziesiątki projektów, zarówno małych dla kilkudziesięcioosobowych zespołów czy małych firm, jak i tych obejmujących całe struktury i kilkutysięczne zespoły.

Przedstawione tu osoby, to trzon naszego zespołu. Na co dzień zarządzają projektami, ale także prowadzą warsztaty, coaching, czy konsultacje w projektach doradczych.


SEBASTIAN CHMIELEWSKI

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz Rachunkowości i Zarządzania na WSB w Toruniu.  Posiada wieloletnią praktykę w pracy handlowca i menedżera w kilku sektorach gospodarki.
Kompetencje trenerskie zdobywał od 1999 roku, ucząc się od pionierów na polskim rynku szkoleniowym, pochodzących z Austrii, Niemiec i USA.
Jest autorem metodologii szkoleń opartej o wnikliwą diagnozę kompetencji i korespondującą z tą diagnozą metodyką zanurzania uczestnika szkolenia w doświadczeniu.
Opracował procedurę audytów optymalizacyjnych, które traktują organizację jak złożony organizm i pozwalają precyzyjnie wyodrębnić obszary, w których wdrożenie zmian pozwala podnieść efektywność w sposób szybki i nisko-nakładowy.
W zespole MIME wykorzystuje swoje wyjątkowe zdolności analityczne i ponadprzeciętną kreatywność w procesach diagnozy problemu i tworzenia dedykowanych rozwiązań.

MIME Consulting

ALEKSANDRA GOŁYGA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, marketingu i PR w internecie.
Posiada międzynarodowe doświadczenie w organizacji eventów, konferencji i paneli dyskusyjnych.
Dzięki pracy w Parlamencie Europejskim wie, że czasami trzeba pracować tak długo, aż dopnie się wszystkie szczegóły projektu.
W MIME jest odpowiedzialna za koordynowanie projektów rozwojowych i nadzór nad zespołem audytorów.
Jest odpowiedzialna za rozwój narzędzi badawczych.

MIME Consulting

PIOTR SZAMAŁEK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany coach:  MBTI®; Discovery Insights™, metodyk PMI i PRINCE2.
Poza praktyką prawniczą, posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu zespołami handlowymi. W praktyce biznesowej miał okazję zarządzać małymi i średnimi firmami w kilku sektorach gospodarki.
Od ponad dziesięciu lat pełni rolę coacha, mentora i trenera, doskonaląc kompetencje kadry menedżerskiej każdego szczebla. Prowadzi unikalne zajęcia, wpływające na korzystną zmianę postaw członków organizacji, czym znacząco poprawia efektywność ich współdziałania w zespole.

W zespole MIME wykorzystuje szczególne umiejętności analizy relacji między członkami organizacji i tworzy projekty zwiększające efektywność współpracy.

MIME Consulting

MARIUSZ CHAŁAT

Absolwent Akademii Jana Długosza w Częstochowie, legitymujący się m.in.  certyfikatami ACC (ICF), MBTI® i Thomas International.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach handlowych różnych szczebli, a także w zarządzaniu zespołami handlowców.
Od 14 lat wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, a także niezwykłe zdolności budowania relacji, do zwiększania poziomu kompetencji i wpływania na postawy uczestników szkoleń i klientów w coachingu. W pracy trenerskiej wyróżnia go umiejętność podążania za grupą i stosowanie oryginalnych metod służących dotarciu do uczestników szkoleń.

W zespole MIME tworzy działania rozwojowe w oparciu o case study i obrazowe przykłady zachowań, czym wpływa na trwałość zmian w działaniu odbiorców naszych projektów.

MIME Consulting

PRZEMYSŁAW JACKOWIAK

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Project Management Institute. Certyfikowany Coach Discovery Insights™ i Transforming Communication.
Posiada 13 letnią praktykę w zarządzaniu zespołami handlowymi w korporacjach międzynarodowych. Projektował i wdrażał procedury, systemy motywacyjne i programy rozwojowe dla podległych zespołów. Jet doświadczonym menedżerem, którego zespoły handlowe osiągały ponadprzeciętne wyniki.
Od ponad 12 lat swoje doświadczenie i wiedzę z pasją przekazuje uczestnikom szkoleń i konferencji. Jest zwolennikiem metod szkoleniowych opartych na doświadczeniu, realizowanym w realiach biznesowych osób, których rozwój wspiera. Z wyjątkową wnikliwością analizuje procesy sprzedaży, na etapie projektowania zawartości i metodologii projektów rozwojowych. Z powodzeniem wpływa na wzrost efektywności zespołów handlowych, realizując audyty procesu sprzedaży, a także projektując i wdrażając strategie sprzedaży.
W MIME jest odpowiedzialny za projekty związane z zarządzaniem sprzedażą, zarówno te dotyczące audytów, jak i te, w których wpływamy na wzrost kompetencji handlowców i menedżerów.

MIME Consulting

DANUTA SACHER

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Psychologię Biznesu. Posiada certyfikat coacha ICC; trenera w zakresie komunikacji, przywództwa i rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz certyfikat Instytutu Terapii Gestalt. Prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe jako manager, trener, coach i konsultant HR.
Wspiera ludzi w rozwoju własnego potencjału, który umożliwia im stawiane sobie ważnych i satysfakcjonujących  celów oraz znajdowanie sposobów na ich realizację.
Jako psychoterapeuta kieruje się przesłaniem, że kontakt z drugim człowiekiem i relacja oparta na szacunku  jest głównym czynnikiem rozwoju zawodowego i osobistego. Te same wartości wnosi na salę szkoleniową i przestrzega ich prowadząc coaching.
W MIME jest odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń, warsztatów i coaching. Do realizowanych przez nas projektów rozwojowych, wnosi dbałość o wspieranie uczestników w odkrywaniu ich osobistego potencjału.

MIME Consulting

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry