Szkolenia
MIME Consulting

Kiedy chcemy popracować nad rozwojem kompetencji większej grupy osób, warto rozważyć wybór jednej z form zajęć warsztatowych. Pracę trenera z grupą stosujemy, gdy od całej ekipy oczekiwana jest zmiana zachowań, umiejętności czy wiedzy w podobnym zakresie. Szkolenia pozwalają w krótkim czasie osiągnąć założone cele rozwojowe dla zespołu składającego się z kilku do kilku tysięcy osób. 


METODY PRACY

Zaangażowanie wszystkich uczestników podczas warsztatów jest dla nas priorytetem. Nasze doświadczenie potwierdza, że aktywny uczestnik znacznie więcej wynosi ze szkolenia, a trwałość oczekiwanych zmian oraz trwałość wiedzy zależy wprost od aktywności każdej z osób. Prowadzimy zajęcia tak, aby uzyskać efekt autorefleksji, poprzez zanurzenie w doświadczeniu. W tym celu stosujemy: gry, symulacje, dyskusje, pracę w podgrupach itp. W każdym przypadku, niezależne od tego czy mamy do czynienia z grupą na szkoleniu otwartym, czy reprezentantami tej samej organizacji, posługujemy się przykładami z codziennej rzeczywistości zawodowej uczestnika. Dzięki temu nawet, gdy korzystamy z symulacji niezwiązanej z pracą uczestnika, dajemy możliwość przeniesienia tego, co wypracujemy na szkoleniu, do codziennej aktywności.

MIME Consulting

ROLA TRENERA

MIME Consulting

Ostateczny rezultat, czyli trwałość zmian, które były celem szkolenia jest w największym stopniu uzależniona od pracy trenera. Pracy, która zaczyna się na długo przed szkoleniem, kiedy trener, analizując wyniki diagnozy i poznając rzeczywistość biznesową uczestników, przygotowuje warsztaty.
Podczas samego szkolenia rolą trenera jest zadbanie o atmosferę sprzyjającą zaangażowaniu każdego z uczestników, nawet tych, którzy zwykle podczas szkoleń nie są aktywni.
Nasi trenerzy prowadzą uczestników przez doświadczenia, skłaniając ich do refleksji, dzięki której zyskują motywację do zmiany zachowań lub przyswojenia wiedzy.
Każde zagadnienie tłumaczymy w taki sposób, by przekazywane treści były zrozumiałe dla wszystkich, posługując się w miarę możliwości przystępnym językiem i prostymi przykładami.

SZKOLENIA OTWARTE

Wiele zagadnień, nad którymi można pracować warsztatowo, udostępniamy w formule szkoleń otwartych. W tych zajęciach może wziąć udział każdy, niezależnie od tego gdzie pracuje. Szkolenia otwarte prowadzimy w taki sposób, by umożliwić uczestnikom odniesienie konkretnej treści warsztatu do własnej rzeczywistości zawodowej lub osobistej, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami.
Szkolenia otwarte polecamy małym i średnim przedsiębiorcom, właścicielom firm oraz osobom, które planują stworzyć własny biznes. W naszej ofercie znajdują się zarówno zagadnienia związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, jak i te związane z kreatywnością, innowacyjnością, czy zarządzaniem firmą jako podmiotem gospodarczym.

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszych warsztatach

sprawdź aktualny harmonogram
 

MIME Consulting

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

MIME Consulting

Dla organizacji, które chcą zaplanować i wdrożyć plan rozwojowy dla swoich pracowników, proponujemy wszelkiego rodzaju działania ewaluacyjne od teambuilding'u po konferencje. Mamy doświadczenie w pracy zarówno z kilkunastoosobowymi zespołami, jak i projektami, które swym zasięgiem obejmowały zespoły w korporacji składające się z kilku tysięcy pracowników .
Zanim podejmiemy się realizacji projektu, polecamy przeprowadzenie mniej lub bardziej złożonego audytu potrzeb rozwojowych organizacji. Zależy nam na skuteczności naszych działań. Z naszego doświadczenia wynika, że warto jak najdokładniej rozpoznać sytuację, by z precyzją skalpela dotrzeć do sedna problemu.
Nie mamy w swojej ofercie tzw. typowych szkoleń z motywowania, komunikacji wewnętrznej itp. Każde zlecenie to dla nas projekt rozwojowy, który począwszy od diagnozy, przez planowanie, wdrożenie i działania po wdrożeniu, prowadzi naszych Klientów i nas do osiągnięcia mierzalnych biznesowych rezultatów.


Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty indywidualnie lub jeżeli szukasz oferty dla swojej organizacji, napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego.
W treści przybliż temat rozmowy i określ preferowany termin kontaktu.

Nabór kandydatów do szkoleń otwartych na I kwartał 2018 roku jest już zamknięty. Skontaktuj się z nami, by zapewnić sobie miejsce w grupach na II kwartał lub na liście rezerwowej.

MIME Consulting

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry