PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE - PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA MENEDŻERÓW

 • Jak sprawić, by podwładni pracowali ze stałym, wysokim zaangażowaniem?
 • W jaki sposób prowadzić nowych pracowników, aby szybko i bezbłędnie wykonywali swoje obowiązki?
 • Jak motywować, gdy wszystkie sposoby już zawiodły?
 • Czy można delegować zadania tak, aby były wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami?

Na powyższe i inne pytania odpowiemy sobie podczas jednodniowego, intensywnego warsztatu, opartego na teorii przywództwa dr Ken'a Blanchard'a

MIME Consulting

DLA KOGO

Warsztat jest adresowany do wszystkich osób zarządzających zespołem pracowników, niezależnie od wielkości zespołu, branży i stażu na stanowisku kierowniczym.

 • Jeżeli jesteś początkującym menedżerem - nauczysz się, jak dotrzeć do pracowników, niezależnie od ich stażu na danym stanowisku.
 • Jeżeli masz już doświadczenia menedżerskie - udoskonalisz swój warsztat związany z kierowaniem zespołem, zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pomogą Ci utrzymać wysoką motywację i skuteczność pracowników.
 • Niezależnie od doświadczenia - zrozumiesz mechanizmy psychologiczne, które decydują o nastawieniu i efektywności współpracowników. Nauczysz się rozpoznawać przyczyny braku motywacji lub występowania błędów w realizacji zadań.

Każdy, kto chce być skutecznym przywódcą, wyniesie z tego warsztatu szereg pomysłów na udoskonalenie swojego sposobu zarządzania.

ZAKRES MERYTORYCZNY

ETAPY ROZWOJU PRACOWNIKA - jak, w zależności od doświadczenia, zmienia się motywacja podwładnych? Co wpływa na tempo nabywania nowych kompetencji?

ROLA ELASTYCZNEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA - co odróżnia kierownika od lidera? Budowanie autorytetu przywódcy poprzez dostosowywanie metod zarządzania do etapu rozwoju pracownika.

DELEGOWANIE SPERSONALIZOWANE - cztery skuteczne metody delegowania zadań

MOTYWUJĄCE ROZLICZANIE Z ZADAŃ - jak nie roztrwonić zaangażowania pracownika, korygując jednocześnie jego błędy?

ROZWIJANIE KOMPETENCJI PODWŁADNYCH - świadome kierowanie jako najskuteczniejsze narzędzie dynamicznego rozwoju kompetencji podwładnych

METODY WARSZTATOWE

Podczas zajęć stosujemy takie metody jak: ćwiczenie w oparciu o arkusze, studium przypadku, dyskusja moderowana przez trenera, symulacje, scenki w trójkach lub na forum grupy.
Realizujemy ćwiczenia indywidualnie i w podgrupach.
Ćwiczenia służą refleksji nad każdym poruszanym zagadnieniem.
Pozostawiamy odpowiednią ilość czasu na dyskusje.

Uwzględniamy oczekiwania każdego z uczestników, aby każdy wyniósł praktyczne wnioski i umiejętności.

Dbamy o to, by każdy uczestnik czuł się swobodnie.

W miarę możliwości rozpatrujemy indywidualne przypadki.

ZAJĘCIA POPROWADZI

SEBASTIAN CHMIELEWSKI

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz Rachunkowości i Zarządzania na WSB w Toruniu.  Posiada wieloletnią praktykę w pracy handlowca i menedżera w kilku sektorach gospodarki.
Kompetencje trenerskie zdobywał od 1999 roku, ucząc się od pionierów na polskim rynku szkoleniowym, pochodzących z Austrii, Niemiec i USA.
Jest autorem metodologii szkoleń opartej o wnikliwą diagnozę kompetencji i korespondującą z tą diagnozą metodyką zanurzania uczestnika szkolenia w doświadczeniu.
Opracował procedurę audytów optymalizacyjnych, które traktują organizację jak złożony organizm i pozwalają precyzyjnie wyodrębnić obszary, w których wdrożenie zmian pozwala podnieść efektywność w sposób szybki i nisko-nakładowy.
W zespole MIME wykorzystuje swoje wyjątkowe zdolności analityczne i ponadprzeciętną kreatywność w procesach diagnozy problemu i tworzenia dedykowanych rozwiązań.

MIME Consulting

CO ZAWIERA CENA

 • 8 godzin lekcyjnych intensywnego warsztatu - 10.00 do 18.00 - z przerwami kawowymi i na lunch
 • materiały szkoleniowe
 • ciastka, kawę, herbatę i wodę w przerwach
 • lunch

CENA I REZERWACJA MIEJSC

Całkowity koszt szkolenia to 679,99 zł/osobę

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 7dni przed planowaną datą warsztatu w przypadkach niezależnych od Organizatora.

Nabór na szkolenia w został już zakończony.

Kolejne szkolenia planujemy na jesieni 2019 roku.

osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Z A P R A S Z A M Y

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry