PREZENTACJE I PROWADZENIE SPOTKAŃ

WARSZTATY: PREZENTACJE I PROWADZENIE SPOTKAŃ

20% WIEDZY + 80% ĆWICZEŃ

 • Chcesz mówić tak by inni słuchali z zaciekawieniem?
 • Zależy Ci, by słuchacze właściwie zrozumieli Twój przekaz?
 • Aktywność w dyskusji, kreatywność, zaangażowanie uczestników spotkania są tym co chcesz osiągać prowadząc spotkania?
 • Odczuwasz zbytnią tremę i chcesz nad nią zapanować?
MIME Consulting

Zapraszamy na jednodniowy intensywny warsztat, podczas którego osiągniesz powyższe cele i dowiesz się:

 • jakim jesteś mówcą
 • jakie są Twoje mocne strony
 • nad czym jeszcze trzeba popracować

DLA KOGO

Dla początkujących i dla zaawansowanych w sztuce występowania przed innymi.
Warsztat ten wykształci lub poprawi Twoje umiejętności występowania przed innymi w różnych sytuacjach, np.:

 • podczas prowadzenia zebrań
 • gdy prezentujesz coś na forum
 • gdy chcesz się wypowiedzieć podczas spotkania
 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej do pracy
 • wygłaszając toast podczas uroczystości

Podczas zajęć, każdy uczestnik będzie ćwiczył wystąpienia i otrzyma informację zwrotną od trenera. Dowiesz się więc także co jest Twoją mocną stroną podczas wystąpień, a co należy jeszcze dopracować.

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Komunikacja werbalna w wystąpieniach publicznych - przygotowanie i przećwiczenie wypowiedzi zgodne z zasadą „PAMPERS”; m.in: ton głosu, tempo mówienia, modulowanie głosu.
 • Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych - właściwa postawa ciała, gestykulacja, poruszanie się w przestrzeni, posługiwanie się pomocami typu ekran, flipchart, monitor
 • Struktura wystąpienia, prezentacji - zasady przygotowania wystąpienia, agenda, materiały pomocnicze
 • Zasady prowadzenia spotkań - plan spotkania, panowanie nad grupą, metody pobudzania aktywności uczestników spotkania

METODY WARSZTATOWE

Podczas zajęć stosujemy takie metody jak:

 • studium przypadku, symulacja, gra - służy refleksji nad poruszanym zagadnieniem
 • dyskusja moderowana przez trenera - sprzyja wymianie doświadczeń i rozumieniu poruszanych zagadnień widzianych z różnych perspektyw
 • ćwiczenia, scenki, wystąpienia - służą doskonaleniu i utrwalaniu poszczególnych umiejętności
 • miniwykład, prezentacja, powiastka - realizowane przez trenera w celu przedstawienia definicji, wyjaśnienia zjawisk, omówienia zachowań pożądanych dla danej kompetencji
 • wzorzec umiejętności - realizowany przez trenera, pożądany dla danej umiejętności sposób zachowania

ZASADY PRACY

 • Uwzględniamy oczekiwania każdego z uczestników - wiemy, że każdy ma inne doświadczenie i inny poziom umiejętności, szanujemy to i dlatego pytamy każdego indywidualnie o jego potrzeby, a następnie uwzględniamy to podczas zajęć
 • Pozostawiamy odpowiednią ilość czasu na dyskusje - na tyle dużo, by wyciągnąć wnioski, ale nie za długo, by zrealizować pozostałe zagadnienia
 • Dbamy o to, by każdy uczestnik czuł się swobodnie - atmosfera otwartej wymiany myśli i szacunek dla każdego z uczestników z osobna towarzyszy nam przez całe zajęcia
 • W miarę możliwości rozpatrujemy indywidualne przypadki - dzięki temu możesz uzyskać pomoc w konkretnym przypadku, pochodzącym z Twojej rzeczywistości zawodowej czy osobistej

stosujemy te zasady po to:

ABY KAŻDY UCZESTNIK WYNIÓSŁ ZE SZKOLENIA PRAKTYCZNE WNIOSKI I UMIEJĘTNOŚCI

 

ZAJĘCIA POPROWADZI

SEBASTIAN CHMIELEWSKI

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz Rachunkowości i Zarządzania na WSB w Toruniu.  Posiada wieloletnią praktykę w pracy handlowca i menedżera w kilku sektorach gospodarki.
Kompetencje trenerskie zdobywał od 1999 roku, ucząc się od pionierów na polskim rynku szkoleniowym, pochodzących z Austrii, Niemiec i USA.
Jest autorem metodologii szkoleń opartej o wnikliwą diagnozę kompetencji i korespondującą z tą diagnozą metodyką zanurzania uczestnika szkolenia w doświadczeniu.
Opracował procedurę audytów optymalizacyjnych, które traktują organizację jak złożony organizm i pozwalają precyzyjnie wyodrębnić obszary, w których wdrożenie zmian pozwala podnieść efektywność w sposób szybki i nisko-nakładowy.
W zespole MIME wykorzystuje swoje wyjątkowe zdolności analityczne i ponadprzeciętną kreatywność w procesach diagnozy problemu i tworzenia dedykowanych rozwiązań.

MIME Consulting

CENA I REZERWACJA MIEJSC

Inwestując w to szkolenie otrzymasz:

 • pełne 8 godzin dydaktycznych zajęć (8x45minut)
 • materiały szkoleniowe - podręcznik, zawierający najważniejsze treści merytoryczne szkolenia z miejscem na prowadzenie notatek
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • kawę, herbatę i ciastka podczas przerw kawowych
 • obiad - drugie danie
 • ZNIŻKI NA KOLEJNE WARSZTATY LUB COACHING INDYWIDUALNY

Całkowity koszt szkolenia to 360zł netto /osobę (z VAT 442,80zł)

Dostępność i terminy:

 

kolejne szkolenia odbędą się na jesieni 2019r. - harmonogram już wkrótce.

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 7dni przed planowaną datą warsztatu w przypadkach niezależnych od Organizatora.

POLECAMY INNE NASZE SZKOLENIA
 

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry