KILKANAŚCIE LAT DOŚWIADCZENIA

MIME Consulting

Mime Consulting jest kontynuacją działalności gospodarczej jej założyciela Sebastiana Chmielewskiego, który od 1999 roku zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji. Proponowane przez nas rozwiązania to rezultat kilkunastu lat doświadczeń i wiedzy naszego zespołu. Do współpracy zaprosiliśmy konsultantów i trenerów, z którymi wspólnie realizowaliśmy projekty doradcze i szkoleniowe od 1999 roku. Zespół dobraliśmy tak, aby suma naszych doświadczeń i umiejętności tworzyła spójną całość, łącząc elementy pracy doradczej z projektowaniem i realizacją działań rozwijających kompetencje.
W naszych rozwiązaniach, rozwój kompetencji jest niezbędny, ponieważ to ludzie tworzą organizację i od ich kompetencji zależy jej sukces.

NIE ZARABIASZ NIE PŁACISZ

W realizowanych projektach bierzemy odpowiedzialność za rezultaty biznesowe proponowanych przez nas rozwiązań. Dlatego też angażujemy się w działania, które pomogą przełożyć efekty realizowanych przez nas projektów na mierzalne wyniki biznesowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i podejściu zapewniamy, że każda złotówka przeznaczona na nasze działania, zwróci się kilkukrotnie w krótkim okresie czasu.
Przy spełnieniu określonych warunków ze strony Klienta, jesteśmy gotowi uzgodnić wynagrodzenie uzależnione od wzrostu wskaźników biznesowych, na jakie będą mieć wpływ nasze prace.

MIME Consulting

ZAKRES DZIAŁAŃ

MIME Consulting

Nasz zespół składa się z osób mających doświadczenie biznesowe, doradcze i trenerskie, w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Dzięki temu podejmujemy współpracę z każdą organizacją, niezależnie od formy działalności, źródła kapitału czy branży w jakiej działa.
Specjalizujemy się w realizacji projektów poprawiających efektywność w każdym obszarze działalności organizacji. W naszych działaniach wykorzystujemy różnorodne metody zbierania informacji, analizy i wnioskowania. Podczas wdrożeń tworzymy procedury, schematy postępowania, zasady współpracy i tworzenia, metody monitorowania postępów i reagowania na odchylenia od planu. W wielu obszarach wspieramy członków organizacji, proponując rozwój kluczowych kompetencji, ale zawsze w powiązaniu z nadrzędnym celem biznesowym.


Eksperci MIME CONSULTING pracowali m.in. dla:

Doświadczenie

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry