MIME Consulting

Gdy podejmujemy działania rozwojowe (szkolenia, coaching), powinniśmy wiedzieć jakiej zmiany się spodziewamy. Zwykle chcemy poprawić efektywność pracy sprzedawcy, menedżera lub specjalisty. Po dogłębnej analizie, potrafimy wyznaczyć cel działania: mierzalny, biznesowy rezultat, oczekiwany przez organizację. Okazuje się jednak, że aby ten cel osiągnąć, powinniśmy wiedzieć więcej o uczestniku działania rozwojowego. Temu właśnie służy diagnoza kompetencji, która z precyzją tomografu komputerowego obrazuje konkretne potrzeby rozwojowe każdej jednostki.


INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI

W celu dokładnego dopasowania zakresu działań rozwojowych opracowaliśmy bardzo szeroki katalog umiejętności zawodowych. Wyróżniliśmy te najbardziej istotne dla różnych stanowisk w organizacji: handlowców, menedżerów i specjalistów. Każdą kompetencję opisują obserwowalne zachowania. Na podstawie częstotliwości ich występowania, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić poziom umiejętności danego człowieka.
Gdy zbierzemy informacje o poziomie kompetencji, dopasowujemy do nich zakres i formę działań rozwijających je. Działamy niczym neurochirurg, pracując dokładnie nad tym, co jest potrzebne by poprawić efektywność pracy danej jednostki. Takie podejście znacząco podnosi skuteczność szkoleń czy coachingu, a jednocześnie wpływa na trwałość uzyskiwanej poprawy. Efekty są natychmiastowe, a dodatkowo mamy możliwość precyzyjnego ich zmierzenia z wykorzystaniem tego samego narzędzia, które służy do diagnozy przed rozpoczęciem działań rozwojowych. Zestawienie wyników diagnozy z mierzalnymi efektami pracy każdej jednostki, pozwala często ustalić występowanie przyczyn braku efektywności, które leżą po stronie organizacji.

 

MIME Consulting

NARZĘDZIA POMIAROWE

MIME Consulting

Do indywidualnego pomiaru kompetencji, opracowaliśmy własne narzędzie on-line.
Aby zmierzyć ich poziom, wybieramy najpierw zestaw umiejętności zawodowych typowych dla danego stanowiska. Następnie udostępniamy link do ankiety, którą dana osoba wypełnia indywidualnie. Wyniki ankiety są automatycznie przetwarzane i generują indywidualny raport.
Na podstawie zestawienia osoba ankietowana lub jej przełożony, otrzymuje szczegółową informację o tym, które kompetencje występują na wysokim poziomie, a które wymagają poprawy. Wiedza ta może posłużyć np. do opracowania indywidualnego planu rozwoju lub po zebraniu i przeanalizowaniu wyników grupy, do stworzenia zakresu działań rozwojowych dla całego zespołu.


Jeżeli chcesz zbadać swoje kompetencje, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

MIME Consulting

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry