MIME Consulting

Aby znacząco, trwale i skutecznie podnieść poziom kompetencji konieczna jest praca indywidualna coach'a i Klienta. Dotyczy to zarówno ogólnej pracy nad rozwojem poszczególnych umiejętności zawodowych, jak i wsparcia w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Praca z coach'em to bardzo intensywny proces, przynoszący bardzo szybkie i trwałe efekty w postaci wzrostu skuteczności osobistej i zawodowej Klienta.


COACHING

W coachingu otrzymujesz profesjonalne wsparcie na drodze do osiągnięcia Twojego indywidualnego celu.
Na początku procesu zawierasz z coachem kontrakt, w którym uzgadniacie co w wyniku coachingu chcesz osiągnąć. Umawiacie się też na liczbę, czas i częstotliwość sesji.
Możesz postawić przed sobą przeróżne cele: rozwój kompetencji osobistych, zawodowych, zmianę nastawienia, wewnętrzną motywację czy kreatywność.
W każdym przypadku rozwijasz się bardzo intensywnie, podnosząc swoją efektywność z sesji na sesję.

MIME Consulting

COACH

MIME Consulting

Coach to wybrana przez Ciebie osoba z naszego zespołu, którą możesz obdarzyć pełnym zaufaniem i liczyć na jej wsparcie w procesie rozwoju. Trener uważnie słucha, obserwuje i udziela Ci konstruktywnej informacji zwrotnej, dbając o to byś osiągnęła/osiągnął założone przez Ciebie cele.
Coach nie musi mieć doświadczenia na Twoim stanowisku, czy w Twojej branży. Jego rolą jest obserwować, wyciągać wnioski i wskazywać Tobie drogę do sukcesu.


INDYWIDUALNE DORADZTWO

Specyficzną formą pomocy, którą Ci oferujemy jest indywidualne doradztwo. Jeżeli Twoje cele wykraczają poza rozwój kompetencji i oczekujesz pomocy w rozwiązaniu ważkich problemów zawodowych, skorzystaj z tej formy wsparcia.
W tej sytuacji zaproponujemy do roli coacha eksperta, który korzystając ze swojego doświadczenia biznesowego, będzie Ci służył najbardziej dopasowaną pomocą.
Podobnie jak w coachingu masz pewność pełnej dyskrecji ze strony coacha i możesz z nim swobodnie poruszyć każdy temat biznesowy. 

MIME Consulting

MIME Consulting

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany indywidualnym wsparciem naszych ekspertów, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Określ w treści wiadomości jakiego wsparcia oczekujesz i w jakim terminie spodziewasz się kontaktu z naszej strony. Skontaktuje się z Tobą osoba wstępnie dedykowana do pracy z Tobą.

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry