MIME Consulting

Zastanawiasz się jak obniżyć koszty działalności? Nie zadowala Cię dynamika sprzedaży? Procesy operacyjne w firmie wydają Ci się mało realne?
Czasami trudno dostrzec z wnętrza organizacji, co działa nie tak jak powinno, co można zmienić by było lepiej. Temu właśnie służy audyt optymalizacyjny.

PO CO AUDYT

Rzadko kiedy w przedsiębiorstwie, wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Mimo Twoich talentów i wysiłku całego zespołu niekiedy trudno jest dostrzec niedoskonałości, gdy ma się z nimi do czynienia na co dzień. Dużo łatwiej jest zdiagnozować sytuację, gdy przychodzi się z zewnątrz, z bagażem doświadczeń z setek innych organizacji.
Gdy Ty głowisz się co nie działa, my zwykle widzimy to od początku. Wystarczy że zasygnalizujesz nam ogólnie problem, np. zbyt niskie zyski, spadek wolumenu sprzedaży, czy zbyt długi cykl produkcyjny. Naszym zadaniem jest zebrać i przeanalizować udostępnione przez Ciebie dane, a następnie na ich podstawie przedstawić szczegółową diagnozę problemu.
Krótka rozmowa nic nie kosztuje - po parunastu minutach konsultacji z naszym ekspertem dowiesz się czy audyt optymalizacyjny jest dla Twojej firmy korzystnym rozwiązaniem i co możesz dzięki niemu zyskać.

MIME Consulting

CO OBEJMUJE AUDYT

MIME Consulting

Aby znaleźć przyczynę problemu zaglądamy w każdy zakamarek firmy. Często obserwacje, wywiady i analiza pozornie nieskorelowanych danych pozwalają odkryć to, co przeszkadzało w osiągnięciu sukcesu.
W zależności od zakresu prac na jakie się umówimy, audyt może dotyczyć tylko części organizacji lub objąć ją w każdym aspekcie. Poddamy analizie dane finansowe, statystyki, procedury, procesy produkcyjne i logistyczne, zagadnienia prawne, rozwiązania IT i procedury bezpieczeństwa. W razie braku danych, przeprowadzimy też badania otoczenia organizacji, tego bliższego jak i dalszego, aby wykryć trendy i potencjalne szanse lub zagrożenia.

PROCEDURA AUDYTU

W pierwszej kolejności zbieramy dane. Zwykle jest to proces wieloetapowy, gdyż po zebraniu ogólnych informacji, pojawia się potrzeba wniknięcia w określony obszar bardziej szczegółowo. Czasami istniejące dane nie są wystarczające i wtedy przeprowadzamy odpowiednie badania, by je poszerzyć.
Po zebraniu wyników badań poddajemy je porządkowaniu i gruntownej analizie. Na tej podstawie tworzymy raport, który zawiera definicję wykrytych problemów wraz z uzasadnieniem. Najważniejszą częścią raportu są rekomendacje, w których odnosimy się do zidentyfikowanych problemów i proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania. Wytyczne są sporządzone na takim poziomie szczegółowości, aby nasz klient sam podjął decyzję czy podejmie się ich wdrożenia sam, czy skorzysta z pomocy firmy doradczej.
W wielu przypadkach, po przedstawieniu raportu jesteśmy angażowani we wdrożenie niektórych zaleceń. Dzięki temu możemy swoim działaniem udowodnić słuszność naszego wnioskowania.

MIME Consulting

CO PO AUDYCIE

MIME Consulting

Wdrożenie zaleceń wynikających z audytu, stanowi często duże wyzwanie dla organizacji. Najtrudniejsza jest zmiana dotychczasowych, często mocno utrwalonych zachowań i procedur. Sam proces wdrożenia często generuje szereg nowych, przejściowych problemów, które należy rozwiązać, by przetrwać trudny proces zmiany i osiągnąć w rezultacie założone cele.
Z tego powodu traktujemy audyt i raport będący jego następstwem, jak nową linię produkcyjną. W związku z tym zapewniamy wsparcie naszych ekspertów przez okres wprowadzania zmian, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy zaangażowani we wdrożenie rekomendacji z raportu. Każdy klient, przez określony czas może liczyć na konsultacje merytoryczne z naszymi ekspertami.


Jeżeli chcesz sprawdzić, czy audyt optymalizacyjny może pomóc Ci osiągnąć cele, napisz do nas, proponując w treści preferowany termin kontaktu. Skontaktuje się z Tobą jeden z naszych ekspertów.

Jeżeli sądzisz, że problem można rozwiązać bez konieczności przeprowadzania audytu, skorzystaj z naszego "Telefonu zaufania dla przedsiębiorczych" - więcej szczegółów znajdziesz >>tutaj<<

MIME Consulting

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry